Velkommen til Cortex Facaderens

Bygninger, maskiner, biler og materialer giver ikke en virksomhed, det gør menneskerne der betjener og bearbejder dem. Gode medarbejdere der tager på arbejde for at arbejde, med håndelag for hvad de gør og en forståelse for helheden, er kernen i vores virksomhed.

Vores højeste prioritering i måden vi driver virksomhed på, er at vi skal have et godt liv. Et godt liv får man, hvis man er faglig dygtig til det man arbejder med, god til at planlægge så indgået aftaler kan overholdes og ærlighed omkring hvad man gør og hvorfor.

Denne hjemmeside er i lighed med andre hjemmesider fyldt med faglige udtryk om facader og arbejdsmetoder, men husk nu! alt dette er intet værd, hvis man kun har ærgerrighed for øje og glemmer det gode liv (faglighed, planlægning og ærlighed).

Cortex Facaderens ApS