Andre sider

Cortex Facaderens ApS

Historie
Cortex facaderens blev registreret som et personligt ejet firma i 1991. Holger Schultz, der startede firmaet, havde tumlet med facaderensning som en delaktivitet til rengøring og byggevirksomhed i 4-5 år forinden. I Cortex skulle facaderensning være ekspertisen. Timingen var god, fordi byfornyelsen også for alvor tog fat. Ønsket om facaderensning af høj kvalitet, udført med stor skånsomhed og respekt for oprindelighed, gik hånd i hånd med byfornyelsesselskabernes ønske om originalitet i såvel arkitektur og materialer. Den store efterspørgsel med offentlige tilskud i baghånden, gav branchen mulighed for en fantastisk vækst og udvikling.

I 1997 blev Cortex omdannet til anpartsselskab og i 1998-2000 tiltrådte Jesper Sørensen og Flemming Nielsen som ligeværdige kompagnoner. Anvendelse af laserrensning og computerstyret vandspray til rensning af Marmorkirken i 1999-2000 fundamenterede atomalderens indtræden i facaderensningsbranchen.

Tre kompagnoner med så forskellige kompetencer, men med samme mål, muliggjorde og medførte en stor ekspansion i firmaet de efterfølgende år. Erfaring giver indsigt og skade gør klog. Dette blev da også de væsentligste ingredienser i opskriften på den ”passende størrelse” af firmaet Cortex Facaderens. En stor del af vores ordre potentiale ligger i grundmurede ejendomme fra forrige århundrede. Det har derfor været naturligt at udvide vores produktsortiment til udfræsning af fuger og indlægning af horisontalspærre.

  • Vores gamle kontor på Østerbro
  • "Øens Murerfirma og Cortex Facaderens har nu renoveret 101.000 kvm facade i Storkøbenhavn"