Marmorkirken

Reference:

Marmorkirken eller Frederikskirken er et af Danmarks bedst kendte monumenter. Kirken er bygget I Frederiksstaden I København K, hvor den sammen med kongeslottet Amalienborg var tiltænkt rollen som grundliggende akse hor hele staden. Kirkens nederste del er opført i gjellebæk marmor fra Norge imens den øverste del er opført I murværk og kalksten fra Sydsjælland.

Kirken har en lang og spændende historie. Læs mere her: http://marmorkirken.dk/index.php?page=historie-dk

 

Afrensning:

Kirkens facader var helt sorte af forureningsdannelse, ophobet gennem mange år på arealer med læ for vejrliget og andre steder nærmest rene og vindblæst I overfladen. Facaderne fremstod meget uensartet, hvilket stjal en stor del af det oprindelige udtryk. Især i den fine ornamentik var der kraftige aflejringer af sort forgibsning som udviskede detaljerigdommen. Ønsket om at rense facaderne havde været stor I mange år og alle kendte rensemetoder var forsøgt anvendt ved prøverensninger og forkastet som for aggressive, ikke tilstrækkeligt virkende eller pga. skadelige eftervirkninger som udsaltninger m.m.

EMA sidste ide var at opløse den sorte forgibsning ved at holde den fugtig over længere tid, men en slags vandspray, for derefter at supplere med en mild blæserensning med blødt ikke skarpkornet blæsemiddel under lavt tryk. Hvor detaljerigdommen var størst blev den nye og utroligt skånsomme laserrensnings metode valgt som supplement, efter vandspray I stedet for blæserensning. Vandspray anlægget blev udviklet med det kendte svinestaldsopfugtningsanlæg som udgangspunkt. Laserudstyr fra franske Quantel, laserblast 500 blev hentet til Danmark og blæserensningen endte med en videreudvikling af det kendte TORBO anlæg og blæsning med en grød af calsit og vand.    

 

Bygherre:

Frederikskirkens menighedsråd

 

Rådgiver:

EMA, Erik Møllers Arkitekter

 

Hovedentreprenør:

Monberg & Thorsen A/S

Efter
Marmorkirken
Før
Marmorkirken